मोबाइल नम्बर अभिलेख राख्ने ’bout सूचना

aid409139-728px-Make-a-Phone-Call-Step-1-Version-3

यस साकोसले आफ्ना शेयर सदस्यहरुलाई आवश्यक सूचना तथा निर्देशनहरु जानकारी दिन SMS (एसएमएस) प्रणाली संचालन गर्न गइरहेकोले सदस्यको चालु मोबाइल नम्बर संकलन कार्य भै रहेकोले मोबाइल नम्बर नटिपाउनु भएको सदस्यज्युले अबिलम्ब संस्थाको कार्यालयको फोन न.०७१-४२९००७ मा फोन गरी आफुले हाल चलाई रहेको मोबाइल नम्बर टिपाउनु हुन् सम्वन्धित सबै शेयरसदस्यहरुलाइ अनुरोध गर्दछौ I

तपाइँको सानो सहयोगले तपाई कै सहकारी संस्थाको सन्चार प्रणालीमा ठुलो सहयोग हुनेछ I

धन्बाद I