स्वास्थ्य उपचार ऋण

संस्थाको सदस्य वा नीजको सगोल परिवारका सदस्यलाई गम्भिर प्रवृmतिको रोगग्रस्त भएको वा दैवी प्रकोप एँव घटना दुर्घटनावाट गम्भिर चोटपटक लागेर विरामी वा घाइते भई औषधोपचार गर्न सदस्यले नै जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने अवस्थामा औषधोपचार गर्नका लागि रकमको अभाववाट वmुनै पनि सदस्यले असहाय महशुस गर्न नपरोस भन्ने उद्देश्यले औषधोपचारको लागि प्रदान गरिने ऋण सहयोगलाई “औषधिउपचार ऋण” भनिनेछ । समितिले अख्तियारी दिएको पदाधिकारी वा कर्मचारीले आवश्यक परेको बखतमा नै लगानी गरिनेछ । गम्भिर प्रवृmतिको रोग भन्नाले मुटु, मृगौला, मतिष्क, कलेजो, आन्द्रा, नाक कान घाँटी, पेट, ठूलो प्रवृmतिको हाडजोर्नी टुटफुट, पत्थरी र क्यान्सर सम्वन्धि शल्यक्रिया तथा ठूलो उपचार वा दुर्घटनामा परी गम्भिर घाउ चोटपटक लागेकोलाई जनाउनेछ । सगोल परिवार भन्नाले सदस्यको सगोलमा बसेको बाजे बज्यै, बुवा आमा, पत्नि, छोरा छोरी, छोरा तर्फको नाती नातिनी र अशंबण्डा नभई सगोलमा बसेको दाजु भाई वा अविवाहित दिदी वहिनीलाई जनाउनेछ ।