सामाजिक ऋण

सदस्यलाई अाफ्नो परम्परा संस्कार, रीतिरिवाज, पर्व वा सामाजिक दायित्व वहन गर्नु पर्ने अवस्थामा रकमको आवश्यकता परेमा आर्थिक मद्दत गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने ऋण रकमलाई जनाउनेछ । यस ऋणको लागि १ जना योग्य शेयर सदस्यको लिखित धनजमानी राख्नु पर्नेछ ।