साना तथा घरेलु उद्योग ऋण

सदस्यलाई आफ्नो सीप र कला प्रयोग गरी परम्परागत रुपमा संचालित स–साना उद्योगलाई विस्तार गर्न वा घरेलु उद्योग कार्यालयमा दर्ता भई संचालनमा रहेको उद्योग वा मझौला÷ठूला उद्योगलाई पूँजीको आवश्यकता परेमा आर्थिक मद्दत गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने ऋण रकमलाई जनाउनेछ । ऋणीसदस्यले धितो प्रक्रिया मिलाई पूँजी थप गर्न चाहेमा हदैसम्मको ऋण लगानी गरी पूँजी थप गर्न सक्नेछ ।