रेमिट्यान्स

हाम्रो रेमिट सेवाहरु :

देश विदेशबाट पठाएको रुपैया पैसा झिक्न वा पठाउन सुबिधा सहितको सेवा प्रदान गरिरहेका छौ I