बैदेसिक रोजगार ऋण

सदस्य वा नीजको पति, पत्नि, छोरा तथा अविवाहित छोरी, नाति तथा अविवाहित नातिनीलाई रोजगारको सिलसिलामा तेस्रो मुलुक जानु पर्ने भई पूँजीको आवश्यकता परेमा आर्थिक मद्दत गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने ऋण रकमलाई जनाउनेछ । यस्तो ऋण सुविधा प्राप्त गर्न राहदानी, प्रवेशआज्ञा प्रमाणपत्र, हवाई यात्राको सुनिश्चताको प्रमाणको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ । आफ्नो गैरहाजिरीमा संस्थालाई साँवा किस्ता र ब्याज बुझाउने जिम्मा दिएको ब्यक्तिलाई संस्थामा उपस्थित गराई लेखापढी गराई छोड्नु पर्दछ ।