कार्य

  • सदस्यहरू बाट नियमित बचत निक्षेप संकलन गर्ने ।
  • सदस्यहरूमा ऋण प्रवाह गर्ने ।
  • सदस्यहरूलाई अार्थिक कारोवार गर्न सरल र सुविधाजनक बनाउने।
  • सरकारी वा गैर सरकारी सहयोग लिई सदस्यहरू माझ सहकारी को सिध्दान्त मूल्य मान्यता ’bout प्रशिक्षण प्रदान गर्ने।
  • यस संस्था रह अन्य संस्था वा वित्तिय संस्था संग समन्वय, सम्वन्ध र अार्थिक क्रियाकलाप गर्ने ।